Remedial Teaching

 

Alle Teksten De Baas:

Cindy Cornelisse
Begrijpend lezen -Training in 6 sessies van anderhalf uur.
Geschikt vanaf groep 5 t/m voortgezet onderwijs.
Alle Teksten De Baas
Begrijpend Lezen is de basis is voor vrijwel alle schoolvakken. Het is dus enorm belangrijk om te begrijpen hoe je dit aanpakt.

In 6 lessen van anderhalf uur krijg je overzicht en inzicht in teksten.

Geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 t/m Voortgezet Onderwijs.

Je leert:

  • Na te denken over de tekst.
  • Vragen te stellen over de tekst.
  • Te focussen op de tekst. 
  • Je leert welke verschillende teksten er zijn.
  • Verbanden te leggen.
  •  Inzicht en overzicht te krijgen.
  • Je woordenschat te vergroten.
  • Hoe je hersenen werken.
  • Hoe je ogen samenwerken.

JAMARA rekenen:

De methode om het rekenen (weer) op gang te brengen.
Training in 6 sessies van 45 minuten
Geschikt vanaf groep 3 t/m Voortgezet Onderwijs

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

• Hoeveelheids- en getalbegrip
• Getalstructuur
• Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Bij JAMARA wordt er uitgegaan van de volgende punten:
• 1 eenduidige strategie
• zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
• zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
• zo min mogelijke talige rekenactiviteit
• koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
• inzicht in getalstructuur aanbrengen
• op de juiste wijze leren automatiseren

De eerste sessie zal een “onderzoeks-sessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

• Vaststellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek
• Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen
• Bespreken uitkomsten
• Bespreken doelen


JAMARA gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt. De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus. Bij JAMARA is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 weken terugkomt bij ons om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau.

Thuis wordt er ook iets van u verwacht. Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. 

Ik Leer Anders

Agnes Oosterveen-Hess
De methode voor beelddenkers
Training in 4 sessies van een uur
Geschikt vanaf groep 3 t/m Voortgezet Onderwijs

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden’

Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training Ik Leer Anders© leer je zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen jouw informatiesysteem past. Hiervoor gebruiken we het werkboek dat hoort bij Ik Leer Anders©

Je leer deze techniek binnen 4 sessies toe te passen!

Direct resultaat

Doordat de lesstof op de juiste manier aangeboden wordt, kan het kind direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden.

Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met taalproblemen, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Laat je kind niet langer worstelen met schoolwerk. Ervaar of deze leermethode ook voor jou kind werkt. De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 100!

Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders/verzorgers, zodat de ouder/verzorger weet hoe het kind thuis verder begeleid kan worden. In 4 sessies wordt de basis gelegd. Mocht de begeleiding door omstandigheden niet lukken, dan is het altijd mogelijk om voor het kind extra sessies af te spreken.

De 4 basissessies bestaan uit:
• indeling maken in het hoofd om alles netjes op te slaan
• alfabet aanleren
• spellen en lezen
• tafels
• klok kijken
• honderdveld

Daarnaast is Ik Leer Anders heel goed te gebruiken bij bijvoorbeeld: geschiedenis, topografie enz.

Tijdsduur: 1 uur
• 45 minuten voor de training
• 15 minuten nieuwe oefeningen voor thuis

Door een indeling te maken in het hoofd krijgt het kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan bij toetsing de informatie makkelijk terug gevonden worden in het geheugen. Dit geeft enorm veel rust en zelfvertrouwen.

Het alfabet wordt visueel opgeslagen zodat het kind de letters snel ‘ziet’. De letters hebben allemaal hun eigen unieke plek, waardoor bijvoorbeeld de ‘b’ en de ‘d’ sneller gevonden worden.

Al naar gelang de hoeveel tijd dat bovenstaande inneemt kan ook gewerkt worden aan:

• sommen maken
• onthouden van informatie
• organiseren (vat krijgen op het begrip ‘tijd’)

Na 4 sessies Ik Leer Ander© heeft je kind de leerstrategie geleerd die bij hem/haar past.  

 

Wat gebeurt er nog meer?

Kinderen krijgen:
• zelfvertrouwen
• zelfrespect
• een verbeterde concentratie
• plezier in leren
• weer plezier om naar school te gaan